Seminář z funkcionálního programování

Tento předmět (kód IB016) je vyučován na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a zabývá se programováním ve funkcionálním jazyce Haskell, především z praktického hlediska.

Výuka přešla pod nové vyučující, vizte aktuální stránky předmětu.

Zápisky ze cvičení

 1. Úvod — historie Haskellu, GHC(i), balíčkovací systém, projekty.
 2. Větvení programů — programovací styly.
 3. Moduly a typové třídy — import modulů, psaní vlastních modulů, typové třídy.
 4. Datové struktury — mapy, pole, struktury, typová synonyma, záznamy.
 5. Vstup a výstup — možnosti vstupu a výstupu, systémové programování.
 6. Monády — monády, funktory, aplikativní funktory.
 7. Zpracování chyb a výjimek — odchytávání a nastavování výjimek, ošetření chybových stavů.
 8. Testování, optimalizace, dokumentace — QuickCheck, Haddock, GHC Profiler, HPC.
 9. Parsování — regulární výrazy, Parsec.
 10. Databáze — knihovna HDBC, SQL.
 11. Síťové služby — HTTP dotazy, webové frameworky.
 12. Grafika — HGL, fraktály.
 13. Paralelismus — vlákna, STM.

Externí odkazy